Vooraf

Rovers Software ontwikkelt webapplicaties

Contactgegevens vindt u onderaan deze pagina

 

Houvast

Functionaliteit is daadkracht

Problemen prikkelen de fantasie

Leidraden verhullen zich als terzijdes

Duidelijke rollen werken statusverhogend

Vertrouwen is de basis van beheersbaarheid

 

Bekend terrein

Logistiek

Praktijkopleiders
Security & Compliance

E-Learning

LMS / LRS
Storyline / TincanAPI

Print & Media

DB Publishing

 

Expertise

ASPNET C#, VB

Razor, Blazor
EF Core

SQL Server

MongoDB

 

Webapplicatie

Warehouse Training

Ondersteuning voor praktijkopleiders in de logistiek

 Gebruik rollen om verantwoordelijkheden te scheiden: Coördinator, Leidinggevende, Instructeur, Medewerker.

 Stem uw opleidingsplannen volledig af op Vestiging, Functie, Domein.

 Zie in één oogopslag welke medewerkers bevoegd zijn en wie eventueel op herhaling moet.

Alle competenties up-to-date

 Laat werknemers zelf gewenste en verplichte opleidingen inplannen.

 Plan instructies en instructeurs tijdig in. Geen kopzorgen meer rond Arbo of compliance.

Houdt uw opleidingsbudget beheersbaar.

 Kwantificeer uw opleidingsprestaties.

Webapplicatie

Poortinstructie

Verplichte poortinstructie bij toegang tot uw bedrijfsterrein?

 Automatiseer het hele proces van toegangscontrole en instructie.

Bezoekers volgen op eigen initiatief de benodigde instructies.

 Bij een behaalde instructie wordt een QR-code uitgegeven. Aan de poort wordt deze QR-code gescand. Adminstratieve vervolghandelingen worden nu geheel automatisch uitgevoerd.

Deze site gebruikt alleen essentiële cookies  |    info@roverssoftware.nl  |   Rovers Software 2024
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙